Restauració i neteja de prendes de pell

Des de 1977 Tintoreries Press Sec ha restaurat milers de jaquetes de pell de diferents tipus, oferint els seus serveis tant a clients com a professionals de la tintoreria que ens confien les seves prendes.

Des de 1977 Tintoreríes Press Sec ha restaurat mil.lers de jaquetes de pell de diferents tipus oferint els seus serveis tant a clients com a professionals de la Tintorería que han confiat en nosaltres.

Al llarg de la nostra història hem impartit diferents cursos per a Tintorers sobre Tractament i restauració de prendes de pell i tenería,assesorant anualment a centenars de professionals.

La restauració de prendes de pell requereix d´un ampli coneixement de les tipologíes de pell i curtit i d´un procediment específic per a cada tipus de prenda .Analitzem cada material per a tal de dur a terme la neteja més apropiada a cada pell i així oferir els millors acabats del mercat en restauració,tint i neteja.

Actualment treballem també a nivell nacional desde els nostres tallers i laboratori de tintura directament al domicili dels clients.

Al treballar directament per als nostres clients podem oferir els millors preus que existeixen a l´actualitat amb descomptes de fins el 50% .

Neteja,restauració i tint de Napa,Ante,Napalán,Pecari,Nobouk

Neteja i restauració de Astracán,Guineu,Visó,Mutó

Servei de recollida i entrega a Hotels

Servei d´enmagatzematge per l´estiu en refrigeradors especials